Обсяг набору (державне замовлення)

Додаток 2 до листа департаменту освіти, науки, сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації

 

від 14.10.13 р. № 1472/01-19/02

ПРОПОЗИЦІЇ щодо проекту державного замовлення на підготовку робітничих кадрів

Івано-Франківського професійного будівельного ліцею

на 2015 – 2017 роки

   

Найменування напряму підготовки Рік, що настає за плановим роком (2015 рік) Перший бюджетний період (2016 рік) Другий бюджетний період (2017 рік)
випуск, осіб прийом, осіб орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень випуск, осіб прийом, осіб орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень випуск, осіб прийом, осіб орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень
Професійна підготовка робітничих кадрів, всього 265 250 15161 235 250 16222 260 250 17358
в тому числі за напрямами підготовки:
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 205 195 9411 185 195 10070 210 195 10775
Швейне виробництво 30 25 3550 20 25 3798 20 25 4064
Сфера обслуговування 30 30 2200 30 30 2354 30 30 2519

Додаток 3 до листа департаменту освіти, науки, сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації

від 14.10.13 р. № 1472/01-19/02

ПРОПОЗИЦІЇ до проекту державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів

Івано-Франківського професійного будівельного ліцею

на 2014 -2017 роки

Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки робітничих кадрів, спеціальності молодшого спеціаліста, натуральні та вартісні показники Прогнозні показники
попередній рік (2013 рік) плановий рік (2014 рік) рік, що настає за плановим роком (2015 рік) перший бюджетний період (2016 рік) другий бюджетний період (2017 рік)
Підготовка робітничих кадрів, осіб 551 472 492 462 492
прийом, осіб 234 230 250 250 250
в тому числі за напрямами підготовки:
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 187 180 195 195 195
Швейне виробництво 17 20 25 25 25
Сфера обслуговування 30 30 30 30 30
випуск, осіб 327 283 265 235 260
в тому числі за напрямами підготовки:
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 270 235 205 180 210
Швейне виробництво 27 18 30 25 20
Сфера обслуговування 30 30 30 30 30
середньорічна чисельність учнів, осіб 458 419 477 477 482
в тому числі за напрямами підготовки:
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 384 351 392 397 407
Швейне виробництво 44 38 55 50 45
Сфера обслуговування 30 30 30 30 30
орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень 15161 15161 15161 16222 17358
в тому числі за напрямами підготовки:
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 9411 9411 9411 10070 10775
Швейне виробництво 3550 3550 3550 3798 4064
Сфера обслуговування 2200 2200 2200 2354 2519
загальні обсяги фінансування підготовки робітничих кадрів, тис. гривень 7459,3 7459,3 7459,3 7494,6 8540,1
в тому числі за напрямами підготовки:
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 3997,4 3997,4 3997,7 4015,6 4836,1
Швейне виробництво 2343,0 2343,0 2343,0 2359,0 2422,4
Сфера обслуговування 1118,9 1118,9 1118,9 1120,0 1281,6
↓