Протидія та попередження булінгу

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Прикметною ознакою булінґу є довготривале «відторгнення» дитини її соціальним оточенням.

ЮНІСЕФ визначає булінг (від анг. to bull – переслідувати) як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили.

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ БУЛІНГУ В УКРАЇНІ:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-v-ukrayini

http://pbl.if.ua/21kbos-2/

Нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії домашньому насильству та булінгу:

Постанова КМ України в «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658    

Наказ МОН України  від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендації  щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства  і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480  «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії  насильству»

Лист МОН України від29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

ПОРЯДОК  ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ:  http://pbl.if.ua/wp-content/uploads/2021/01/poryadok.pdf

Наказ  “Про створення безпечного
освітнього середовища”  http://pbl.if.ua/wp-content/uploads/2014/02/nakaz-buling19.pdf

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  (цькуванню)  у Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї:

План: 02/plan-buling-19-20-1.pdf

 

 

↓