Виховна робота

       Виховання – важливий фактор процесу розвитку і саморозвитку особистості, її життєвої компетентності, життєтворчості, який передбачає залучення учнів до ціннісно-нормативного простору культури, набуття ним здатності регулювати власну поведінку у відповідності із засвоєними життєвими принципами та нормами, становленню індивідуальної технології життєвого проектування.

        Педколектив Івано-Франківського професійного будівельного ліцею забезпечує належний рівень функціонування системи виховної роботи, дбає про духовний і фізичний розвиток учнів. Забезпечується соціальний авторитет навчального закладу, належний рівень вихованості учнів, їх готовність до самостійного життя і праці, свідоме ставлення до навчання, формування в учнів почуття патріотизму, гуманізму, милосердя.

       Стан позаурочної виховної роботи в цілому відповідає запитам учнів, задовольняє їх потреби в організації різних форм навчально-виховної роботи.

     Всі виховні заходи в ліцеї спрямовані на формування в учнів національної гордості, на здобуття високої професійної майстерності, моральних якостей людей праці, набуття молодим поколінням соціального досвіду, особистісних рис громадянина Української держави.

 

↓