Учнівське самоврядування

 

З досвіду впровадження учнівського самоврядування

в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї

 

«Для того, щоб мати майбутнє, необхідно бути готовим зробити щось нове!”

   Освітній  заклад  –  це простір життя молоді; тут вона готується до життя і повноцінно живе ним, і тому вся діяльність нашого закладу будується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педагогами, ліцеєм і родиною.

Для пробудження творчих здібностей і залучення учнів до самореалізації працює актив ліцею –  старостат, учнівська рада самоврядування.

Впровадження учнівського самоврядування у ліцеї відбувається поступово, основними перепонами є короткий термін навчання учнів у ліцеї(порівняно із школою) та низький рівень активності, відсутність мотивації у більшості ліцеїстів. Педагогічний колектив ПБЛ добре розуміє, що взаємодія педагогів і учнів успішно здійснюватиметься, якщо відмовитись від багатьох педагогічних стереотипів, усвідомлює, що самоврядування – це не гра учнів у «дорослих», коли все за учнів вирішують педагоги. За таких умов учні не набувають досвіду планувати та організовувати справи, нести відповідальність за свої дії.

Педагоги, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку  розуміють, що головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів, виховання у них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок. Всі разом: і педагоги, і учні шукають нові форми – це період народження різноманітних ідей, експериментів, дослідів. В ліцеї створюється нова виховна система, основана на учнівському самоврядуванні.

Поряд з новою системою, заснованою на самоврядуванні, у навчальних групах  ліцею активно працює старостат, працює Рада гуртожитку, яка об’єднує старостат поверхів та кімнат.

Потреба в самоврядуванні визріла в учнівському середовищі, зростаючи на їхньому бажанні самим керувати життям ліцею. Відповідно відбуваються певні зміни і в свідомості педагогічних працівників, що є запорукою ефективного співробітництва.

Основоположним  у побудові структури учнівського самоврядування в ліцеї стало використання основних ознак реального суспільного буття з метою створення середовища, яке вчить і виховує уміння існувати в умовах громадянського суспільства.

За формою створена модель самоврядування в ліцеї схожа на парламентську республіку.

Коли  в ліцеї розробляли структуру УчнівськїРади, то в першу чергу враховували специфіку свого навчального закладу, основні напрями діяльності за фахом, традиції, проблеми та інтереси учнів.

Рада учнівською самоврядування є вищою законодавчою ланкою для учнівських рад навчальних груп, її рішення обов’язкове для всіх. 
У свою чергу рада враховує інтереси і запити кожної групи через чітко налагоджені соціологічні та інформаційні служби. 

Між радою учнівського самоврядування, педагогічним колективом та батьками існує нерозривний зв’язок, як між рівноправними партнерами.

Роки, проведені у навчальному закладі, завжди вважалися найкращими роками життя, коли кожен знаходить та проявляє себе у найрізноманітніших напрямках, одні займаються науковою діяльністю, інші спортом, хтось грає у брейн-ринг, а хтось не бачить свого життя без КВК, і все це є ті різнобарвні події, які протягом життя ми будемо зберігати у своїх спогадах. Саме для розвитку творчих можливостей, підтримки учнів, захисту їх прав у нас в ліцеї працює Рада учнівського самоврядування та Рада гуртожитку згідно розробленого Положення про учнівське самоврядування. Ці органи здійснюють практичну діяльність з реалізації завдань учнівського самоврядування.
Основними напрямками діяльності Рад протягом всього періоду діяльності є:

– Проведення роботи щодо захисту прав та інтересів учнів (участь членів Ради у роботі Ради з профілактики правопорушень, підготовка матеріалів до засідань педагогічної ради ліцею, на яких періодично заслуховують питання роботи Ради учнівського самоврядування); 

– Спрямування своєї діяльності на активізацію участі учнів у навчальній роботі (робота старостатів, проведення зустрічей, лекцій, бесід «за круглим столом», екскурсій, творчих звітів про роботу гуртків технічної творчості, проведення загальних зборів, конференцій;); 

– Інформування учнів про свою діяльність засобами друкованого видання  ( газета «Хмарочос», яка випускається у навчальному закладі, веб-сайт ПБЛ, інформаційних бюлетенів, тематичних стіннівок.);

– Створення умов для цікавого проведення дозвілля учнів, організація культурно – освітньої та спортивно – масової роботи; 

– Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню учнями правопорушень, проявам шкідливих звичок та інше.

– Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм (заходи з нагоди річниці Великої Перемоги, Дня захисника Вітчизни, Дня УПА, зустрічі з семінаристами)

– Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів у гуртожитку ;

– Організація співробітництва з учнями інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;

Всі ці ланки учнівського самоврядування допомагають учням реалізовувати себе у навчанні, спорті та активному, цікавому відпочинку. Сприяють подальшому розвитку вже раніше відкритих талантів, підтримують учнівську ініціативу та враховують цікаві пропозиції щодо проведення культурно-масових заходів. Допомагають у підготовці до конкурсів “Дебют першокурсника”, “Козацькі забави”, “ПБЛ має таланти”, КВК,  професійних майстер-класи та ін. Найбільш активна та обдарована молодь заохочується преміями, цінними призами та грамотами за рахунок коштів ліцею. Вдале поєднання успішного навчання з громадською роботою дає можливість учням отримати чудову нагоду здобути навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓