Нормативно-правова база

 

         Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, штамп і печатку із зображенням     Державного Герба України із своїм найменуванням. Івано-Франківський професійний будівельний ліцей одержав свідоцтво за номером 266930 Серії А01 про державну реєстрацію у місцевих органах державної виконавчої влади. Ідентифікаційний код 02544307.

        Впровадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти з ліцензованим планом прийому учнів на навчальний рік здійснюється на основі ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.07. 2012р. серія АД № 041378.

        Навчально-виробничу діяльність ліцею регулює Статут ліцею, який затверджено Міністерством  освіти і науки України 25.11.2002р.

        Щорічно складається акт готовності навчального закладу до навчального року за підписами: голови міської ради, Івано-Франківської санепідемстанції, інспекції з пожежної охорони, інспекцією державного нагляду з охорони праці, департаментом освіти, науки, сім`ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації.

        У ліцеї є в наявності Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 136182), свідоцтво на право власності на нерухоме майно,  видане від 22.01.2010р. виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

1 - 0005 1 - 0006 1 - 0007 1 - 0008 1 - 0009 1 - 0010 1 - 0011 1 - 0012 1 - 0013 1 - 0014 1 - 0015 1 - 0016 1 - 0017 1 - 0018 1 - 0022 1 - 0023 1 - 00061 2.3 - 0001 2.3 - 0002

 

 

↓