Навчальна робота

      Робочі навчальні плани розроблені на основі Державних стандартів ПТО, погоджені державним закладом навчально-методичним  кабінетом та підприємствами-замовниками робітничих кадрів і затверджені головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної  державної адміністрації. На їх основі розроблені робочі навчальні плани з предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Робочі навчальні плани з предметів обговорюються на засіданнях методичних комісій, погоджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи і навчальної роботи, затверджуються  директором ліцею. Зміст навчальних планів і програм відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик.

      В ліцеї організовано 5-денне тижневе навчання. Розклад уроків складено, затверджено і погоджено у відповідності до робочих навчальних планів кожної із професій. Тижневе навантаження не перевищує 36 годин, денне – 8 годин теоретичного навчання, виробничого навчання – 6 годин. Тривалість уроку теоретичного навчання – 45хв., з перервами між уроками 10хв., обідня перерва триває 20хв. Заняття в навчальних майстернях проводяться з 5-хвилинними перервами через кожні 50хв.

      Робочими навчальними планами передбачено канікули, тривалість і терміни виробничої практики, державну підсумкову та державну кваліфікаційну атестації.

      Теоретична підготовка із загальноосвітніх та спеціальних предметів проводиться у відповідних навчальних кабінетах та лабораторіях в одну зміну.

↓